Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła


Idź do treści

Kościół Św. Michała

Wybudowany w roku 1520 kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła stoi w centrum Inowłodza. Ufundowanie kościoła przypisywane jest często królowi Zygmuntowi I. Kościół miał stanowić votum za narodzenie syna Zygmunta II Augusta. Późnogotyckie żelazne drzwi z herbem Jastrzębiec pozwalają jednak dopatrywać się fundatorów wśród rodu Strykowskich, pieczętujących się tym właśnie herbem. Ta stojąca nad Pilicą świątynia była kościołem parafialnym inowłodzkich mieszczan. Bliskość Pilicy i związane z tym zawilgocenie doprowadzają do tego, że ta późnogotycka świątynia wymaga nieustannych remontów. W nastepstwie ostatniego, przeprowadzonego pod koniec wieku XIX, gruntownego remontu kościół uległ przebudowie w stylu neogotyckim.
Z elementów wystroju dzisiejszego kościoła na uwagę zasługują: znajdująca się w kruchcie kościoła kamienna, gotycka chrzcielnica i neobarokowy ołtarz. "Sercem" ołtarza był namalowany w XVI wieku przez anonimowego malarza cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. Przez wiele dziesięcioleci wisiał on w lesie na przydrożnym drzewie obok nieistniejącej już wsi Giełzów, gdzie zasłynął licznymi cudami. 16 września 1790 roku za pozwoleniem prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego przeniesiono go do kościoła p.w. św. Idziego w Inowłodzu. Gdy w 1793 roku do Inowłodza wkroczyły wojska pruskie miejscowy proboszcz wraz z parafianami z obawy przed profanacją i rabunkiem cudownego obrazu potajemnie przenieśli go do kościoła parafialnego nad Pilicą, gdzie czczony był aż do roku 2000. W nocy z 6 na 7 listopada 2000 roku cudowny wizerunek matki Bożej został wraz z częścią wyposażenia (lichtarze, itp.) zrabowany z kościoła. Aktualnie w światyni parafialnej w Inowłodzu modlić się możemy jedynie przed jego kopią.


W ostatnich latach trwają prace remontowe przy kościele. Na realizację prac otrzymano następujące dotacje:
2018, Przygotowanie dokumentacji projektowej – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;
2019, Remont elewacji i dachu – etap I – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego.
2021, Inowłódz, kościół pw. św. Michała Archanioła (1520 r.): remont elewacji i dachu – etap II – dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
2021, Inowłódz, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1520 r.): restauracja elewacji północnej prezbiterium oraz zakrystii – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu prac przy remoncie elewacji kościoła
(elewacja północna prezbiterium, pół szczytu wschodniego nad prezbiterium oraz część dachu).
Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.

Parafia | Kościół Św. Michała | Kościół Św. Idziego | Nabożeństwa | Kancelaria | Cmentarz | Kontakt | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego