Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła


Idź do treści

Kościół Św. Michała

Wybudowany w roku 1520 kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła stoi w centrum Inowłodza. Ufundowanie kościoła przypisywane jest często królowi Zygmuntowi I. Kościół miał stanowić votum za narodzenie syna Zygmunta II Augusta. Późnogotyckie żelazne drzwi z herbem Jastrzębiec pozwalają jednak dopatrywać się fundatorów wśród rodu Strykowskich, pieczętujących się tym właśnie herbem. Ta stojąca nad Pilicą świątynia była kościołem parafialnym inowłodzkich mieszczan. Bliskość Pilicy i związane z tym zawilgocenie doprowadzają do tego, że ta późnogotycka świątynia wymaga nieustannych remontów. W nastepstwie ostatniego, przeprowadzonego pod koniec wieku XIX, gruntownego remontu kościół uległ przebudowie w stylu neogotyckim.
Z elementów wystroju dzisiejszego kościoła na uwagę zasługują: znajdująca się w kruchcie kościoła kamienna, gotycka chrzcielnica i neobarokowy ołtarz. "Sercem" ołtarza był namalowany w XVI wieku przez anonimowego malarza cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. Przez wiele dziesięcioleci wisiał on w lesie na przydrożnym drzewie obok nieistniejącej już wsi Giełzów, gdzie zasłynął licznymi cudami. 16 września 1790 roku za pozwoleniem prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego przeniesiono go do kościoła p.w. św. Idziego w Inowłodzu. Gdy w 1793 roku do Inowłodza wkroczyły wojska pruskie miejscowy proboszcz wraz z parafianami z obawy przed profanacją i rabunkiem cudownego obrazu potajemnie przenieśli go do kościoła parafialnego nad Pilicą, gdzie czczony był aż do roku 2000. W nocy z 6 na 7 listopada 2000 roku cudowny wizerunek matki Bożej został wraz z częścią wyposażenia (lichtarze, itp.) zrabowany z kościoła. Aktualnie w światyni parafialnej w Inowłodzu modlić się możemy jedynie przed jego kopią.


W ostatnich latach trwają prace remontowe przy kościele. Na realizację prac otrzymano następujące dotacje:
2018, Przygotowanie dokumentacji projektowej – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;
2019, Remont elewacji i dachu – etap I – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego.
2021, Inowłódz, kościół pw. św. Michała Archanioła (1520 r.): remont elewacji i dachu – etap II – dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
2021, Inowłódz, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1520 r.): restauracja elewacji północnej prezbiterium oraz zakrystii – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu prac przy remoncie elewacji kościoła
(elewacja północna prezbiterium, pół szczytu wschodniego nad prezbiterium oraz część dachu).
2023, kościół pw. św. Michała Archanioła (XVI w.): remont elewacji kościoła – etap IV – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 420 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 420 561,91 zł. Zadanie obejmuje dokończenie remontu elewacji północnej i południowej kościoła oraz zakrystii.


Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.

Parafia | Kościół Św. Michała | Kościół Św. Idziego | Nabożeństwa | Kancelaria | Cmentarz | Kontakt | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego