Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła


Idź do treści

Cmentarz

ADMINISTRACJA CMENTARZA - wybrane informacje ogólne

1. Administratorem cmentarza parafialnego w Inowłodzu jest miejscowy Proboszcz.
2. Na cmentarzu obowiązują zasady zawarte w regulaminie cmentarza.
3. Regulamin cmentarza jest wywieszony na tablicy przy wejściu na cmentarz i jest do wglądu w kancelarii parafialnej.
4. Zamiar wykonania nagrobka, jego remontu, położenia kostki wokół grobu, czy postawienia ławeczki przy grobie należy zgłosić w kancelarii parafialnej celem uzyskania pozwolenia na jego realizację.

Uwaga! bardzo ważne

W związku z dokonującą się już od sierpnia 2015 roku inwentaryzacją cmentarza, osoby które posiadają groby swoich zmarłych na cmentarzu parafialnym w Inowłodzu proszone są o formalne zgłoszenie w kancelarii parafialnej woli opiekowania się konkretnymi grobami swoich bliskich W tym celu proszę udać się do kancelarii parafialnej w Inowłodzu. Zgłoszenie takie można też przesłać pocztą na adres Parafii lub zostawić w skrzynce pocztowej przy plebanii (znajduje się ona w Inowłodzu przy bramie wjazdowej od ul. Czarnieckiego). Kartka zgłoszeniowa powinna zawierać następujące informacje:
1. Imię i Nazwisko opiekuna grobu (dysponęta) wraz z jego
dokładnym, pocztowym adresem;
2. Imię (imiona) i nazwisko wraz z datą uroczenia i datą śmierci osoby ostatnio pochowanej w danym grobie (zgodnie z danymi z tablicy nagrobkowej).

Proszę o pilne uzupełnienie tej formalności, gdyż groby bez formalnego opiekuna ("groby bezpańskie") będą zgodnie z obowiązującym prawem likwidowane.

Cmentarz Parafialny w Inowłodzu można odwiedzić "wirtualnie" korzystając z niżej podanej usługi.Internetowa wyszukiwarka grobów: <<Kliknij tutaj>>

Parafia | Kościół Św. Michała | Kościół Św. Idziego | Nabożeństwa | Kancelaria | Cmentarz | Kontakt | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego