Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła


Idź do treści

Kancelaria


1. Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. (patrz każdorazowy porządek i intencje mszalne na rozpoczęty tydzień) lub po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania z proboszczem.
2. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki proszę kontaktować się z Proboszczem na plebanii lub dzwonić pod nr 509 476 932.

CHRZEST
1. Chrzest dziecka jest świętem całej wspólnoty parafialnej dlatego celebrowany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka w czasie uroczystej Mszy świętej.
2. W Parafii Inowłódz może mieć miejsce w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11:30.
3. W sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieje poważny i uzasadniony powód, chrzest może się odbyć w innym terminie.
4. Rodzice dziecka proszeni są o zgłoszenie zamiaru chrztu dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej na miesiąc przed planowanym chrztem. Proszeni są o zabranie ze sobą odpisu aktu urodzenia dziecka.
5. Rodzicem chrzestnym dziecka może zostać jedynie osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca, i mająca minimum 16 lat. Osoba ubiegająca się o tą godność powinna mieć aprobatę swego Proboszcza potwierdzającą ww. cechy: ustną - gdy kandydat (-ka) jest z terenu tutejszej parafii; pisemne zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania kandydata - gdy kandydat (-ka) jest z obcej parafii.
6. Proboszcz Parafii Inowłódz udziela zaświadczenia do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego osobom bierzmowanym, wierzącym, praktykującym i aktualnie zamieszkałym na terenie Parafii Inowłódz.

ŚLUB
1. Według polskiego zwyczaju miejscem ślubu jest parafia narzeczonej.
2. W Parafii Inowłódz jako miejsce ślubu narzeczeni mają do dyspozycji dwie świątynie: kościół parafialny p.w Św. Michała Archanioła i filialny kościół p.w. Św. Idziego.
3. Zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić w kancelarii parafialnej najszybciej jak to możliwe celem zarezerwowania terminu ślubu i zapoznania się z wymaganymi dokumentami (np. ukończenie katechezy przedślubnej, czy ukończenia szkolenia w poradni rodzinnej, itp.), których zdobycie w wypadku ich braku może być czasochłonne. Wcześniejsze zgłoszenie zamiaru zawarcie małżeństwa pozwoli dopełnić wszelkich formalności skutecznie i bez pośpiechu. Najpóźniej zgłoszenia ślubu należy dokonać na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.
4. pozostałych informacji udzieli duszpasterz po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej.

POGRZEB
1. Celebracja chrześcijańskiego pogrzebu osoby wierzącej jest obowiązkiem i prawem proboszcza osoby zmarłej, dlatego też pierwsze kroki przy załatwianiu spraw pogrzebowych należy kierować do kancelarii parafialnej parafii zamieszkania osoby zmarłej.
2. Dokumentem, który koniecznie trzeba dostarczyć do kancelarii parafialnej (nie koniecznie przy zgłaszaniu pogrzebu) jest KARTA ZGONU (część przeznaczoną dla administracji cmentarza).Parafia | Kościół Św. Michała | Kościół Św. Idziego | Nabożeństwa | Kancelaria | Cmentarz | Kontakt | Linki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego